Hướng dẫn đăng ký dịch vụ giá trị gia tăng VAS của Mobifone chi tiết

Đăng ký Các dịch vụ giá trị gia tăng VAS Mobifone như MCA,Funring,xem tv trên Mobile,Xem Clip trên điện thoại...

Soạn tin GO [Mã gói dịch vụ] gửi đến 9084

Ví dụ đăng ký dịch vụ nhạc chờ (mã gói dịch vụ NC) Quý khách hãy soạn tin: GO NC gửi 9084

Hoặc Click ngay: đăng ký

Chat với chúng tôi